Kronologis Pencatatan Saham

Tanggal Deskripsi Harga Nominal Jumlah Lembar Saham
31 Desember 2019 Execution of Series II and III warrant up to 31 December 2019 (700,859,606 shares) Seri A : @ Rp 800,- Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2,206,268,795 Seri B :9,159,069,582
23 Juli 2019 Pre-emptive Rights (HMETD) (2,957,099,388 shares) Seri A : @ Rp 800,- Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2,206,268,795 Seri B : 8,458,209,976
22 Juli 2019 Execution of Series II and III warrant up to 22 July 2019 (408,396,253 shares) Seri A : @ Rp 800,- Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2,206,268,795 Seri B :5,501,110,588
31 Desember 2018 Execution of Series II warrant up to 31 Desember 2018 (279,020 shares) Seri A : @ Rp 800,- Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2,206,268,795 Seri B : 5,092,714,335
17 Juli 2018 HMETD (2,432,900,623 saham) Seri A : @ Rp 800,- ; Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2,206,268,795 ; Seri B : 5,092,435,315
16 Juli 2018 Eksekusi Waran Seri II s.d 16 Juli 2018 (12,012,133 saham) Seri A : @ Rp 800,- ; Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2,206,268,795 ; Seri B : 2,659,534,692
20 Maret 2017 HMETD (2,426,895,677 saham) Seri A : @ Rp 800,- ; Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2.206.268.795 ; Seri B : 2.647.522.559
31 Desember 2016 -Akhir Tahun Seri A : @ Rp 800,- ; Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2.206.268.795 ; Seri B : 220.626.882
31 Desember 2015 -Akhir Tahun Seri A : @ Rp 800,- ; Seri B : @Rp 100,- Seri A : 2.206.268.795 ; Seri B : 220.626.882
12 Maret 2015 Non HMETD (220,626,880 shares) Seri A : @ Rp 800,- ; Seri B : @ Rp 100,- Seri A : 2,206,268,795 ; Seri B : 220,626,882
12 Maret 2015 Reverse Stock (8:1) Seri A : @ Rp 800,- ; Seri B : @Rp100,- Seri A : 2,206,268,795 ; Seri B : 2
31 Desember 2014 End of Year Rp 100,- 17,650,150,362
22 Mei 2014 Series I Warrant Execution Rp 100,- 17,650,150,362
31 Desember 2013 End of Year Rp 100,- 17,650,000,000
31 Desember 2012 End of Year Rp 100,- 17,650,000,000
31 Desember 2011 End of Year Rp 100,- 17,650,000,000
23 Mei 2011 IPO (Initial Public Offering) Rp 100,- 17,650,000,000